Announcements‎ > ‎

Announcement

posted Apr 1, 2018, 8:41 AM by littlesaigon soccer   [ updated Apr 1, 2018, 2:46 PM ]


- Lịch Thi Đấu (Schedule) has been posted
- After May 1st, 2018, field 1 & 2 will be changed from Garden Grove to Vista View
- Sau khi bốc thăm: Đội LA thế chỗ đội Bình Dương sẽ ở Bảng B
- Đội TITANIC mới tham gia sẽ ở Bảng A

- BỔ SUNG ĐIỀU LỆ:
    + Hạng chót đăng ký danh sách cầu thủ: Sau Tuần 2 (4/15/18)

Good luck to all teams.  Have a safe & fun season !!!
BTC