Announcements‎ > ‎

BTC Little Saigon Soccer - Thông Báo

posted Sep 13, 2018, 3:25 PM by littlesaigon soccer   [ updated Sep 13, 2018, 3:25 PM ]
Giải mùa đã sắp kết thúc. Để chuẩn bị cho giải sắp tới được chu đáo hơn. BTC sẽ có buổi họp với các đội trưởng hay đại diện của các đội Trung Niên. Mong mọi người thu xếp có mặt đúng giờ tại buổi họp.

- Thời gian: Chiều thứ Sáu, 7:00pm, ngày 28 tháng 9 năm 2018
- Địa Điểm: Café Thảo
                        8095 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683

Để tiết kiệm thì giờ trong buổi họp. BTC xin nêu ra những chi tiết sẽ thảo luận trong buổi họp để các đội biết trước và cho biết ý kiến trong buổi họp.

1. BTC yêu cầu các đội phải cử đội trưởng hay đại diện có mặt tại buổi họp.
    a. Tiếng nói và quyền lợi của các đội đều nằm trong buổi họp.
    b. BTC không chấp nhận sự vắng mặt đại diện của các đội rồi nhờ người khác thay mặt. Như vậy là bất hợp lệ. Các đội sẽ không nắm được điều lệ hay thể thực thi đấu do LittleSaigon Soccer League tổ chức.
    c. Các đội nào không có đại diện có mặt tại buổi họp. BTC sẽ không để tham gia giải.

2. Giải sắp tới BTC yêu cầu các đại diện hay đội trưởng các đội làm ID cho các cầu thủ tham gia HỌ,TÊN và NĂM SANH đầy đủ. Ngày hết hạn phải nộp danh sách đăng ký là hết ngày Chủ Nhật của tuần thi đấu đầu tiên. Ngày sau đó BTC sẽ không giải quyết mọi khiếu nại.
    a. Yêu cầu các cầu thủ phải có ID ngay trận đầu tiên. 
    b. Không ID không được thi đấu. Không ngoại lệ.
    c. Mọi sự quyết định trên sân là của tổ trọng tài. BTC sẽ không giải quyết được.
    d. BTC sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về ID sau trận đầu tiên. Mặc dù các đội đã đăng ký cầu thủ đó có tên trong danh sách cầu thủ tham gia thi đấu trước ngày hết hạn. Trách nhiệm nầy thuộc về đại diện hay đội trưởng của các đội. Vì từ hôm này cho đến ngày giải mới sẽ bắt đầu còn nhiều thời gian. Các đội có đủ thời gian để kiểm tra lại danh sách cầu thủ của đội. BTC sẽ không chịu trách nhiệm.

3. Giải tới mỗi đội được tăng cường 3 cầu thủ từ 36 tuổi trở lên "Châu Á mà thôi" được thi đấu trong giải Trung Niên, over 38 tuổi.
    a. Cầu thủ sanh năm 1982. Chỉ tính năm sanh.
    b. Yêu cầu các đôi khi làm thẻ cho cầu thủ. Xin gửi hình ảnh và họ tên cầu thủ cho Hoài hay Tiến 'V-Tech'.
    c. BTC sẽ trao ID sau khi kiểm tra giấy tờ hợp lệ.

4. Thể theo lời của ý kiến của vài cầu thủ và vài đội. BTC sẽ tổ chức giải Over 45 tuổi.  
     a. Nếu có 6 đội tham giải trở lên.
     b. Nếu không đủ 6 đội tham gia giải Over 45 thì BTC sẽ không mở giải over 45.