Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Aug 18, 2017, 10:29 PM by littlesaigon soccer   [ updated Aug 19, 2017, 7:08 AM ]
- Được tin cầu thủ Hưng Nguyên Phùng của đội V.Youth bị tai nạn và Sơn Đào của đội V.Tech, VNTT bị lâm trọng bệnh. Cả 2 cầu thủ đã qua đời tại Việt Nam trong sự luyến tiếc của đồng đội và giới hâm mộ, cũng là sự mất mát của phong trào túc cầu Little Saigon.

- Toàn thể ban lãnh đạo các đội và BTC túc cầu Little Saigon xin thành kính phân ưu cùng gia đình 2 bạn Hưng và Sơn. Cùng nhau cầu siêu mong hương hồn của 2 bạn sớm về cõi vĩnh hằng.

- Những quý vị có lòng hảo tâm muốn đóng góp tài chánh để phụ giúp gia đình Hưng và Sơn cho phần tang lễ, xin vui lòng liên lạc anh Tiền Nguyễn ở số phone (714) 653-0205.

BTC Little Saigon Soccer