Announcements‎ > ‎

REMINDER !!!

posted Mar 22, 2019, 10:32 AM by littlesaigon soccer   [ updated Mar 22, 2019, 10:33 AM ]


BTC xin nhắc nhở các đội bóng:

Sau game thứ 2 Chủ Nhật, 3/31/19, là hạn chót các đội phải nộp danh sách các cầu thủ thi đấu. Nếu BTC không nhận được, BTC sẽ tiến hành lấy danh sách các cầu thủ của các đội đã đăng ký từ phiếu thi đấu của tuần 1 và tuần 2. BTC sẽ không thay đổi hay giải quyết mọi sự trễ nải của các đội. Mong các đội tiếp tay với BTC làm cho giải thi đấu được thành công tốt đẹp.