Announcements‎ > ‎

Schedule Updates

posted May 15, 2019, 7:50 PM by littlesaigon soccer   [ updated May 18, 2019, 9:11 AM ]


BTC xin thông báo:

Có một số thay đổi nhỏ về Sân bãi và Giờ thi đấu. Bắt đầu Week 7, 6/2/2019 tất cả các trận đấu sẽ diễn ra tại sân McGarvin.

Schedule đã được update. Mong các đội lưu ý !!!