Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Jun 11, 2017, 8:37 AM by littlesaigon soccer   [ updated Jun 11, 2017, 8:52 AM ]


Tổ Chức Cúp Túc Cầu
Ngày Quân Lực VNCH 19/6

Ngày Chủ Nhật 6/18/2017 trên sân Vista View. Gồm 4 đội tham dự:

    1. San Diego (Cảnh Sát Quốc Gia)
    2. VNTT (Hải Quân)
    3. Garden Grove (Không Quân)
    4. Picasso (Tổng Tham Mưu)