Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Dec 30, 2017, 7:52 PM by littlesaigon soccer   [ updated Jan 2, 2018, 1:33 PM ]
Xin các đội lưu ý:

- Điều lệ giải (Rules) và Lịch thi đấu (Schedule) Cup túc cầu Xuân 2018 Trung Niên đã được cập nhật.
- Những đội cần gởi danh sách và hình cầu thủ cho Hoài để làm thẻ vận động viên (ID), xin gởi vào địa chỉ email: ricky0070@yahoo.com
- Điều lệ giải bố sung:
IX. Lệ phí giải:
  • Mỗi đội tham gia đóng $300 ($100 tiền giải + $200 tiền desposit, tiền desposit sẽ trả lại sau khi hết giải).
  • Mỗi trận đóng $70
  • Mỗi cầu thủ tham gia đóng $5 tiền làm thẻ cầu thủ.