Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Jan 13, 2018, 4:33 PM by littlesaigon soccer   [ updated Jan 13, 2018, 4:34 PM ]


Xin các đội lưu ý:

Hạn chót bổ sung cầu thủ ngày 20 tháng 1, 2018.  Nếu không có thẻ cầu thủ sẽ không được tham gia.