Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Dec 14, 2018, 9:21 AM by littlesaigon soccer   [ updated Dec 14, 2018, 9:22 AM ]


Giải Thưởng Cup Túc Cầu Mùa Thu 2018:

Division 1:
-    Cúp Hạng Nhất + 20 Huy Chương + $700
-    Cúp Hạng Nhì + $500
-    Cúp Hạng Ba + $300

Division 2:
-    Cúp Hạng Nhất + 20 Huy Chương + $300
-    Cúp Hạng Nhì + $200
-    Cúp Hạng Ba + $100