Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Feb 7, 2019, 8:57 AM by littlesaigon soccer   [ updated Feb 7, 2019, 9:28 AM ]


BTC Little Saigon Soccer thân mời đại diện các đội Trung Niên O38 tham dự buổi họp để bốc thăm và chuẩn bị điều lệ cho giải mùa kế tiếp.

Thời Gian:   6:30pmFriday, 2/22/2019
Địa Điểm:    Cafe Thảo
                    8095 Westminster Blvd.
                    Westminster, CA 92683 

Rất mong đại diện các đội có mặt đầy đủ và đúng giờ !

BTC LSS