Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Jul 2, 2017, 1:54 PM by Bien Ngo   [ updated Jul 6, 2017, 11:24 AM by littlesaigon soccer ]

BTC Giải Túc Cầu Little Saigon 2017 (Trung Niên)
- Thông Báo -

Các đội đã thi đấu hoàn thành lượt đi của giải. Theo yêu cầu của đa số đội, BTC đã họp xét và quyết định như sau:

1. Các đội thi đấu lượt về được quyền bổ sung hoặc là thay đổi tối đa 2 cầu thủ (cho dù cầu thủ đó đã thi đấu đội nào).

2. Nếu có trường hợp nêu trên, các đội phải báo cho BTC (gởi qua tin nhắn). BTC sẽ sửa đổi 2 cầu thủ đó căn cứ vào danh sách đã thi đấu lượt đi, trước ngày July 9, 2017.

Trưởng BTC
Henry