Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Jun 11, 2019, 8:08 AM by littlesaigon soccer   [ updated Jun 14, 2019, 2:30 PM ]

O-38 - Giải Thưởng 2019 Cup C1:


-    Hạng I: Cup + 23 Huy Chương + $600
-    Hạng II: Cup + $400
-    Hạng III: Cup + $200
-    Phong Cách (Sportmanship): Plaque + $100