Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Jun 14, 2019, 2:50 PM by littlesaigon soccer   [ updated Jun 14, 2019, 2:51 PM ]


BTC Xin Thông Báo:

Có một số thay đổi nhỏ về Sân bãi bắt đầu Tuần 9, ngày 23 tháng 6, 2019.
Mong các đội kiểm tra Schedule trước ngày thi đấu.