Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Aug 8, 2019, 4:36 PM by littlesaigon soccer   [ updated Aug 9, 2019, 7:00 AM ]


BTC Little Saigon Soccer xin thông báo:

Để tiếp tục duy trì và phát huy phong trào túc cầu tại Little Saigon, BTC dự định sẽ tổ chức 2 giải đấu cho mùa kế tiếp: Over 45 (O45), và Over 35 (O35).  BTC sẽ cung cấp thêm chi tiết trong một vài tuần tới. Mong các đội tiếp tục theo dõi website: www.littlesaigonsoccer.com. Xin thông báo sớm để các đội có thời gian chuẩn bị.