Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Aug 16, 2019, 7:59 AM by littlesaigon soccer   [ updated Aug 16, 2019, 7:59 AM ]


BTC Little Saigon Soccer thân mời đại diện các đội bóng đến tham dự buổi họp để bình chọn thành phần BTC mới và đăng ký chuẩn bị cho giải mùa kế tiếp.

Thời Gian:   7:00pmFriday, 8/23/2019
Địa Điểm:    Cafe Thảo
                    8095 Westminster Blvd.
                    Westminster, CA 92683 

Rất mong đại diện các đội có mặt đầy đủ và đúng giờ !