Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Aug 27, 2019, 3:41 PM by littlesaigon soccer   [ updated Aug 27, 2019, 8:28 PM ]


BTC Little Saigon Soccer xin thông báo kết quả cuộc họp ngày 8/23/2019 với sự có mặt của đại diện 16 đội bóng:

- Giải mùa kế tiếp dự định bắt đầu vào ngày 15 tháng 9, 2019.  
- Hạng chót ghi danh và đóng lệ phí: September 6, 2019 (thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau)
- Sẽ có 2 giải O45O38
    + Giải O45 (sinh năm 1974 trở lên).
    + Giải O38 (sinh năm 1981 trở lên)