Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Jul 19, 2021, 12:18 PM by Bien Ngo   [ updated Jul 19, 2021, 12:18 PM by littlesaigon soccer ]


BTC LSS dự định tổ chức giải Tứ Hùng O38 tuần lễ Labor Day, Chủ Nhật ngày 5 tháng 9, 2021
Nay thông báo đến các đội có ý định tham gia, xin liên lạc với BTC LSS (anh Tiến) ở số phone 714-722-2059 để ghi danh. Hạng chót đăng ký là ngày 15 tháng 8, 2021.

Thank you!