Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Aug 10, 2021, 2:13 PM by littlesaigon soccer   [ updated Aug 14, 2021, 7:50 AM ]


 Chiếu theo điều lệ giải Summer Cup 2021. Nay BTC xin thông báo giải thưởng cho O45 như sau:

1. Hạng Nhất: Cúp + Huy Chương + $200
2. Hạng Hai: Cúp + $150
3. Hạng Ba: Cúp + $100
4. Sportmanship: Plaque + $50

BTC xin chân thành cảm ơn Cafe CHAO đã bảo trợ: Cup + Huy Chương + Plaque cho giải O45