Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Aug 24, 2021, 8:57 PM by littlesaigon soccer   [ updated Aug 24, 2021, 8:58 PM ]


BTC LSS xin thông báo:

Giải mùa O45 Summer Cup đã kết thúc rất tốt đẹp và thành công. Nay BTC dự định sẽ tổ chức tiếp giải O45 Fall Cup như sau:

1. Thời Gian Khai Mạc: Sunday, 9/12/2021
2. Địa Điểm: Sân Garden Grove Park
3. Cầu thủ 45 tuổi trở lên (sinh năm 1976 trở về trước). Được tăng cường 3 cầu thủ O43 (sinh năm 1978 trở về trước)
4. Mỗi đội được ghi danh 26 cầu thủ (bao gồm 3 cầu thủ ngoại quốc)
5. Mỗi đội tham dự đóng $100 tiền lệ phí giải (không hoàn trả), và $200 tiền ký quỹ (hoàn trả)
6. Lệ phí cho trọng tài và sân bãi: $75 / 1 trận / 1 đội

Xin xem thêm chi tiết về Điều Lệ Giải ở trang Rules

Hạng chót ghi danh và đóng lệ phí: SUNDAY, 9/5/2021