Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Jul 15, 2017, 7:31 AM by littlesaigon soccer   [ updated Jul 16, 2017, 9:04 AM ]


Ngày July 9, 2017 Giải Thanh Niên tiếp tục thi đấu lượt về. Tuy nhiên còn 1 số đội vẫn chưa nộp danh sách để BTC kiểm tra. Có đội bổ sung cầu thủ V.Youth, có đội ghi danh cầu thủ ngoại quốc quá qui định (3 cầu thủ) và nhiều trường hợp khiếu nại khác.

Ngày July 12, 2017 BTC đã họp xét từng trường hợp và mời 7 đội Thanh Niên cùng họp xét. Nay BTC quyết định như sau:

- Hủy bỏ kết quả các trận đấu giải Thanh Niên trong ngày July 9, 2917 và dời các trận đấu này vào ngày cuối cùng của lượt về.

- Ngày July 16, 2017 các trận tiếp theo vẫn thi đấu theo lịch bình thường.

- Theo yêu cầu đa số phiếu các đội đồng thuận cho cầu thủ V.Youth tham gia giải thi đấu lượt về.

- BTC quyết định mỗi đội được quyền tăng cường tối đa 2 cầu thủ của V.Youth và phải gởi danh sách cho BTC để kiểm tra.