Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Oct 2, 2017, 7:39 AM by littlesaigon soccer   [ updated Oct 2, 2017, 7:40 AM ]


Giải túc cầu Little Saigon 2017 được tổ chức từ tháng 04 đến ngày 08 tháng 10/2017 là kết thúc. Sau trận BTC sẽ trao giải.

BTC xin nhắc nhở các đội thi đấu trên tinh thần thể thao, tôn trọng luật và điều lệ giải, cố tránh gây chấn thương cho nhau làm ảnh hưởng chung phong trào.

Mong Ban Lãnh Đạo các đội và các cầu thủ góp sức cùng BTC hoàn thành giải túc cầu Little Saigon 2017.

BTC cảm ơn và chúc các đội thành công.

Trưởng BTC,
Henry Nguyen