Announcements‎ > ‎

Thông Cáo

posted Mar 15, 2019, 2:07 PM by littlesaigon soccer   [ updated Mar 22, 2019, 10:23 AM ]


BTC cùng toàn thể anh em cầu thủ Little Saigon Soccer League xin thành thật chia buồn cùng gia quyến cựu tuyển thủ Trần Tiết Anh. Anh Tiền đại diện cho LSSL kêu gọi các anh em cầu thủ hay các đội bóng có nhã ý giúp đỡ gia đình anh Anh, xin vui lòng gặp anh Tiền Chủ Nhật tuần này, 3/17 tại sân Garden Grove.  

Cám ơn !!!


Đại diện BTC LSSL xin cảm ơn anh em các đội bóng đã đóng góp giúp đỡ gia đình cựu tuyển thủ Trần Tiết Anh. Sau đây là số tiền quyên góp đã được anh Tiền trao cho gia đình chú Tiết Anh:

1. V-Tech: $200
2. Miền Tây: $200
3. Đuốc Việt: $50
4. Anh Thế (Referee): $20
5. Anh Tiền: $30

BTC cũng xin cảm ơn một số cầu thủ và đội bóng không nêu tên đã có những phương cách đóng góp trưc tiếp khác.