Announcements‎ > ‎

Thông Cáo

posted Jun 11, 2019, 7:54 AM by littlesaigon soccer   [ updated Jun 11, 2019, 8:10 AM ]

Thể theo lời yêu cầu của ban điều hành đội Miền Tây sau trận Miền Tây - Golden West ngày 6/2/19, đại diện BTC LSS bao gồm anh Tiến, anh Tiền, và anh Henry đã kiểm tra ID (CA driver license) của Phúc (GW) và xác nhận đúng và đủ tuổi tham gia giải O38.  Như vậy cầu thủ Phúc được xem là hợp lệ thi đấu đến hết mùa giải.