• Thông Báo


  BTC LSS dự định tổ chức giải Tứ Hùng O38 tuần lễ Labor Day, Chủ Nhật ngày 5 tháng 9, 2021
  Nay thông báo đến các đội có ý định tham gia, xin liên lạc với BTC LSS (anh Tiến) ở số phone 714-722-2059 để ghi danh. Hạng chót đăng ký là ngày 15 tháng 8, 2021.

  Thank you!
  Posted Jul 19, 2021, 12:18 PM by littlesaigon soccer
 • !!! Updates !!!


  - Summer Cup 2021 Schedule frame has been posted in the Standings & Schedule page
  - All Team representatives (both O38 & O45) are required to participate in the Tournament Drawing
  - Drawing will take place at
  Time:    7:30 pm
  Date:    Tuesday, 6/1/2021
  Place:  
  Vista View Middle School (16250 Hickory St, Fountain Valley, CA 92708)


  Tonight's drawing results are as followed:

  O45
  3=Au Lac
  1=V-Tech
  2=Golden West
  4=Newstar
  O38
  5=Union
  3=LA Viet
  1=Lau Tom 5 Ri
  8=Titanic
  2=Duoc Viet
  9=Tam Bien
  4=Mien Tay
  6=D.P. Guerrero
  7=Bolsa FC

  Official Schedule has been posted in the Standings & Schedule page

  !!! LET'S THE GAME BEGINS !!!

  Posted Jun 1, 2021, 10:47 PM by littlesaigon soccer
Showing posts 1 - 2 of 76. View more »